aboutus
QC Hồ sơ

Chứng nhận trong nước và quốc tế

Chứng nhận:

Professional Chuyên nghiệp và thiết bị tiên tiến nhập khẩu, môi trường sản xuất vô trùng khép kín
Chất lượng: Nguyên liệu thô được sử dụng trong khai thác ô nhiễm hữu cơ, bao bì bảo vệ môi trường safety an toàn hơn cho sức khỏe
Uy tín Hơn 10 chứng chỉ chuyên môn, hơn 30 giải thưởng. Đại diện các doanh nghiệp tiên tiến
  • Tài liệu đến phải vượt qua kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được chấp nhận, lấy mẫu kiểm tra IQC đề cập đến AQL về việc có chấp nhận hay không.
  • Kiểm tra IPQC trên các sản phẩm và quy trình sản xuất được tiến hành. Các lỗi được ghi lại cho nghiên cứu trong tương lai.
  • FQC trên sản phẩm cuối cùng, tham khảo các tiêu chuẩn CSP. Thử nghiệm ban đầu cũng được tiến hành.
  • QA trên tất cả các mặt hàng sẽ được chuyển đi, tham khảo AQL. Tất cả các quy trình đều đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc